Nederlandse Vereniging van Freelance Pensioenspecialisten

Fidia coöperatie U.A. oplossing voor de wet DBA?

Fidia

Met de coöperatie wordt een oplossing geboden aan de zzp’er om ook aan langdurende opdrachten invulling te geven.

Fidia Coöperatie UA is een ondernemersinitiatief van de NVvFP met als doel volledige rechtszekerheid te bieden in de arbeidsrelatie tussen zelfstandigen en hun opdrachtgevers. Er is nauw samengewerkt met fiscalisten en juristen. We zijn nu met de Belastingdienst in gesprek en hebben een rulingsverzoek ingediend. Eerste reacties zijn positief. Het wachten is nu op een definitieve beslissing in de vorm van een vaststellingsovereenkomst van de belastingdienst.

Uitgangspunt hierbij is een erkende stabiele positie voor de freelance interim professionals te creëren, gefundeerd op de Nederlandse wet, inclusief de gewijzigde wet DBA. DOEL: Mei/juni 2017 willen we onze doelstelling bereiken: de erkende positie van de interim professional wordt bekrachtigd in een vaststellingsovereenkomst, ondertekend door de Belastingdienst. Hierin staat dat voor het deel dat op basis van zelfstandigheid is gewerkt, geen inhoudingsplicht loonheffingen geldt. De eindopdrachtgever loopt geen loonbelastingrisico.

 

 

Op Linkedin hebben we een bedrijfspagina aangemaakt zodat je het makkelijk kan volgen. DOEN!!

IDEE IN HET KORT

De leden van de coöperatie noemen we hybride interim professionals (hip’ers). Een hip’er behoudt zijn volledige zelfstandigheid en is vrij om op elk moment deel te nemen en of te stoppen. De coöperatie bestaat uit een drietal pijlers. Eerste pijler is een werknemerscoöperatie waarbinnen je een opdracht op basis van een arbeidsovereenkomst kan verlonen. De tweede pijler is een inkoopcoöperatie waarbinnen we diensten afgestemd op de hip’er inkopen. Denk hierbij aan hybride arbeidsongeschiktheid en of hybride beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Maar ook diensten als opleidingen, een crm systeem etc.. Wil je ook diensten leveren stuur me dan een mail. De derde pijler is een ondernemerscoöperatie. Binnen de ondernemerscoöperatie treden we als zelfstandige professionals naar buiten.

We zullen Fidia eerst starten met maximaal 30 interim professionals werkzaam in de leven- en pensioenbranche. Hierbij zullen we ons focussen om het breed bekend en geaccepteerd te krijgen onder onze opdrachtgevers. Na succes zullen we het ook in andere branches in samenwerking met verenigingen, zoals de NVvFP, gaan opzetten.

FIDIA werkt faciliterend!

Fidia heeft tot doel om het werken op basis van zelfstandigheid weer mogelijk te maken. We zullen dit doen door faciliterend te werken. We gaan met bestaande marktpartijen samenwerken.

Meer weten:

Bel of mail voor mogelijke samenwerkingen met Fidia via Edwin Visser

 

Geef een reactie

Yes No